Lloguer magatzem: Consells per al seu arrendamentLloguer magatzem: Consells per al seu arrendament

Quan una empresa es decideix a portar a terme l'inici d'un negoci i requereix de la disposició d'un nou espai per emmagatzemar els seus productes o articles és necessari dur a terme el Lloguer magatzem, per la qual cosa cal pactar les condicions de l'contracte d'arrendament de la mateixa de manera que puguis aconseguir un acord que sigui beneficiós per a tu i també per al teu negoci.

En la Llei d'Arrendaments Urbans vigent s'estableix, pel que fa als contractes d'arrendament d'un local o oficial, s'estableix que, a l'ésser contractes que s'utilitzen de manera diferent al d'un habitatge, estan regits principalment per la voluntat de les dues parts, el que fa que es puguin arribar a donar nombrosos contractes diferents.

Per aquest motiu, al llarg de les properes línies et explicarem una sèrie de consells que has de seguir per poder dur a terme d'una manera apropiada la negociació eficaç d'un contracte d'arrendament per al teu magatzem, la qual cosa és aplicable per a qualsevol altre local o oficina.

Cerca de el magatzem

En primer lloc, és molt important que facis una recerca efectiva d'un magatzem que has d'acudir a portals immobiliaris per conèixer els preus de mercat, de manera que puguis tenir una clara orientació prèvia a l' Lloguer magatzem pel que fa als aspectes econòmics de l'contracte, com ara l'import de la renda o les despeses repercutits, entre d'altres.

En el cas que tinguis dubtes sempre podràs buscar l'assessorament professional, per la qual cosa podràs sol·licitar els serveis d'algun consultor immobiliari que conegui el sector i que pugui ajudar-te a aconseguir un magatzem amb les millors condicions econòmiques i que respongui a les necessitats de mercat.

Tingues en compte, en l'aspecte econòmic, que cal tenir en compte les despeses que són repercutits en el Lloguer magatzem per l'arrendatari, com és el cas de la vigilància, la neteja o el manteniment, entre d'altres, i que estaran establerts en el contracte d'arrendament. És aconsellable que s'estableixi un límit màxim de despeses a l'hora d'establir el contracte d'arrendament perquè aquest no sigui una càrrega econòmica excessiva per a qui farà ús de l'magatzem.

Comprovar si el local permet dur a terme la teva activitat

Un altre dels aspectes claus per poder dur a terme l'arrendament d'un magatzem és saber si aquest local en particular es pot utilitzar per a l'activitat que es vol dur a terme i si disposa de llicència, Això és fonamental a l'hora d'obrir un local comercial, ja que hi ha nombroses activitats que es poden desenvolupar en un local. Per conèixer si un immoble pot ser utilitzat per a l'activitat desitjada és important dur a terme una sèrie d'accions:

  • Sol·licitar informació a l'Ajuntament: Anant a l'Ajuntament de la seva localitat podràs saber si pots obtenir llicència per poder desenvolupar l'activitat que realment t'interessa. D'aquesta manera podrà saber si l'immoble que es vol arrendar és adequat per a l'activitat que es va a desenvolupar i si es pot obtenir la llicència que correspongui.
  • Certificació dels estatuts de la comunitat: És important demanar a el Registre de la Propietat que correspongui a el local en què es va a col·locar el magatzem una nota simple o certificació dels estatuts de la comunitat si l'hagués, de manera que es pugui saber si és apte per al desenvolupament de l'activitat.
  • Consultar a un tècnic especialista: És important acudir a un tècnic que pugui comprovar que el local compleix amb tots els requisits tècnics que es requereixen per poder desenvolupar l'activitat desitjada. Això és fonamental en el Lloguer magatzem.

Verificar el propietari

Un altre punt a tenir en compte és la necessitat d'assegurar-se que el propietari de l'immoble és efectivament qui diu ser-ho, a més de revisar totes les característiques relatives a el local. Si hi ha més d'un propietari, tots ells han de signar el contracte corresponent.

Negociació de la renda i durada de l'contracte

La renda és un dels aspectes de nivell econòmic més rellevants en tot contracte per al Lloguer magatzem, havent de tenir en compte que és possible dur a terme la negociació d'una renda fixa al costat d'una renda variable segons els beneficis que tingui el llogater, encara que també és possible optar pel que s'anomena renda esglaonada, en què l'import va variant segons va avançant la durada de l'contracte, per la qual cosa l'import canvia de forma anual.

Cal en aquest sentit establir la durada de l'contracte de Lloguer magatzem. Per això el propietari i el llogater s'han d'encarregar de fixar la durada que tots dos considerin convenient. En general s'estableix una durada que ha de ser complerta de forma obligatòria per l'inquilí.

Valorar les obres

Un altre dels aspectes importants a l'hora de dur a terme un contracte d'arrendament d'un local o magatzem és tot allò que té a veure amb les obres, ja que és habitual que a l'hora de Lloguer magatzem o un local qualsevol sigui necessari dur a terme unes determinades obres amb què es pugui adaptar l'immoble a l'activitat que es va a dur a terme.

En el contracte ha de quedar clarament indicat les obres que es van a realitzar, per la qual cosa cal recórrer a un tècnic que elabori un informe de les obres, fent que aquest informe sigui adjuntat a l'contracte. En el cas que es requereixi d'una modificació en la configuració de l'immoble s'hauran d'adjuntar també plans i fotos a l'contracte.

garanties

Un dels últims punts a tenir en compte en els contractes d'arrendament de el local és que se solen pactar dos tipus de garanties, la fiança legal (es troba establerta per la llei d'Arrendaments Urbans) i la que pacta el llogater i el propietari i que pot ser de diferents tipus com un dipòsit de garantia, un aval bancari o una carta de patrocini.

Contactar amb 12ipv Logistics Sl

Sol·licita informació sobre els nostres serveis d' logística a Barcelona i et donarem una oferta personalitzada.

raó social: C. Arquímedes, 8 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
CIF / NIF: B64617947

Telèfon de contacte: 931123555
e-mail: info@12ipv.es
web: 12ipv.es